Dědinská 273
679 06 Rudice

Plastová okna

Veka Softline 82

Model oken Softline 82 je řešení pro ty, kteří hledají nejmodernější a spolehlivá řešení. Pečlivě navržená, sedmikomorová konstrukce profilu Veka Softline 82 umožňuje dosažení neobvykle nízkého součinitele prostupu tepla, který se svými hodnoty téměř rovná vlajkovému modelu Alphaline. Použití dodatečného středového těsnění v systému MD navíc významně zvyšuje akustickou izolačnost oken a zajišťuje vznik tzv. suché komory kování, což významně prodlužuje fungování oken bez nutnosti dodatečné obsluhy. VEKA Softline 82 je inovační systém okenních profilů poskytujících funkčnost a pevnost nesrovnatelnou s parametry konkurenčních řešení a výjimečně přesně provedený design s vybalancovanými poměry se dokonale přizpůsobí prakticky každému stylu a vkusu.

Veka Alphaline

Okna Veka Alphaline mají jedny z nejlepších termoizolačních vlastností ze všech produktů na trhu, šesti-komorový systém se stavební hloubkou 90 mm je možné dodatečně vybavit speciální vložkou rámu, která spolu s trojsklem s teplým rámečkem Super Spacer Premium se součinitelem prostupu tepla Ug=0,5W/m2K umožňuje vyrobit okna o parametrech pro pasivní domy. Systém je navíc dodatečně vybaven třemi těsnicími rovinami, které zlepšují jak termické vlastnosti produktu, tak jeho těsnost a akustickou izolaci. Stejně jako u modelů Veka Perfectline jsou i zde standardně v rámu montovány ocelová uzavřená zesílení zvyšující statiku profilů a také, jako všechny systémy Veky, je model Alphaline označen symbolem třídy A, který potvrzuje nejvyšší kvalitu výrobku.

Gealan Estima

Gealan ESTIMA je pro ty, kteří chtějí spojit všechny výhody dosavadních řešení používaných u PVC oken a nejnovější trendy ovlivňující rozvoj truhlářského průmyslu. Za prvé je třeba zdůraznit vynikající tepelné parametry vyplývající z jedinečné konstrukce. Okno obsahuje rám a křídlo 6-komoru s hloubkou 83 mm, dále je obsažen systém čtyřlůžkového těsnění, protože navíc je dodatečně vybaveno dvěma těsněními vyrovnávající účinek výskytu tepelných mostů a to v nejvíce citlivých oblastech – spojovací rám s křídly a křídly a sklem.

Gealan Futura

Okna Gealan FUTURA jsou výjimečnou kombinací profilů se zvýšeným rámem, který při použití se standardní ocelí o tloušťce 2 mm dává možnost vytvářet pasivní okna, a to v souladu s nejnovějším nařízením ift Rosenheim WA-15/2 a také v barvách. GEALAN-FUTURA® dosahuje pasivní standard bez použití drahých dodatečných prvků, jako je např. ocel s termickou vložkou, a vynikající součinitel tepelné izolace Uf = 0,89W/m2K je důsledkem pečlivého navržení konstrukčních detailů a použití IKD® technologie.

Okna Gealan FUTURA® spojují všechny inovační technologie systémů Gealan z posledních let, jejichž spojením byl vytvořen unikátní produkt, který okouzlí svou vizuální podobou a přesvědčí svými technickými možnostmi.